Kuća Baranjskog kulena

1.660.044,76 €

vrijednost projekta

13.04.2017. - 05.05.2021.

trajanje projekta

U skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (OPKK) u okviru SC9b1, Ministarstvo regionalnoga razvoja i Fondova Europske unije provelo je odabir područja u kojima će se provoditi Program regeneracije među kojima je i Grad Beli Manastir. U skladu s OPKK i metodologijom provedbe Programa regeneracije, pet pilot područja pripremili su Intervencijske planove. Jedan od razvojnih prioriteta Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda bio je i uređenje Branjinog Vrha – prigradskog naselja Grada Belog Manastira.

Prigradsko naselje Branjin Vrh smješteno je oko 1,5 km sjeverno od Belog Manastira s oko 1200 stanovnika. Centar za proizvodnju kulena također je svoje mjesto našao u Branjinom Vrhu, u zgradi u vlasništvu Grada Belog Manastira, čime je ovo prigradsko naselje postalo  snažno i cjelovito područje sa mogućnostima za sve svoje građane.

Mnogi proizvođači kulen proizvode u vlastitim domaćinstvima, recepturom koja se prenosi naraštajima. Brojni su elementi koji utječu na kvalitetu ovog proizvoda, a stvaranjem prostornog preduvjeta za njegovu proizvodnju, osigurati će se onaj najbitniji. Način uzgoja paprike i pripreme mesa, procedura proizvodnje i ostali elementi, biti će dostupni proizvođačima kako bi se mogli educirati, unaprijediti svoju proizvodnju i osigurati snažan tržišni nastup.

Projekt „Kuća Baranjskog kulena“ proveden je u prigradskom naselju Branjin Vrh. Centar za proizvodnju kulena tamo je našao svoje mjesto čime je ovo prigradsko naselje postalo snažno i cjelovito područje sa mogućnostima za sve svoje građane. Projektom su izgrađene dvije građevine – pogon za preradu mesa te zgrada za prezentaciju proizvoda. Pogon za preradu mesa ima  5 odvojenih pogona za proizvodnju površine 364,98m², dok zgrada za prezentaciju proizvoda ima površinu 187,56m² i služi za promidžbu i prodaju istih.

Opći cilj cjelokupnog projekta „Kuća Baranjskog kulena“ je gospodarski: stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede te omogućiti novim i postojećim poduzetnicima održiv rast i razvoj. Specifični cilj projekta odnosi se na osiguranje mjesta na kojem će mali proizvođači baranjskog kulena i OPG-ovi koji se bave proizvodnjom i preradom paprika dobiti potrebne informacije o proizvodnji, na kojim će se moći grupirati, ali i izgradnja samog proizvodnog pogona na kojem će moći izrađivati autohtone mesne prerađevine, te doprinos stvaranju uspješnih i tržišno konkurentnih poljoprivrednih gospodarstava na području Baranje, edukacija nositelja i članova OPG-ova o mogućnostima unaprjeđenja proizvodnje i prodaje kulena i baranjske začinske paprike te također i edukacija o procesu certificiranja i zaštite njihovih proizvoda.

Projekt se provodio u partnerstvu s Udrugom proizvođača kulena – Baranjski kulen. Najvažnija uloga partnera na projektu bila je osiguravanje logistike te transfera stručnih znanja i vještina na ostale korisnike. Također, prostor je nakon provedbe projekta ustupljen na upravljanje partneru. 5 prostora za proizvodnju kulena javnim natječajem  dodijeljeno je malim proizvođačima kulena u sklopu javnog natječaja.

Projekt „Kuća Baranjskog kulena“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda.