Kuća Baranjskog kulena

Rezervirajte posjet

SAZNAJTE SVE O TRADICIJI PROIZVODNJE BARANJSKOG KULENA

GDJE SE NALAZIMO?

Prigradsko naselje Branjin Vrh smješteno je oko 1,5 km sjeverno od Belog Manastira s oko 1200 stanovnika. Centar za proizvodnju kulena također je svoje mjesto našao u Branjinom Vrhu, u zgradi u vlasništvu Grada Belog Manastira, čime je ovo prigradsko naselje postalo snažno i cjelovito područje sa mogućnostima za sve svoje građane.

Posjetite nas

Ukoliko želite posjetiti Kuću Baranjskog kulena u grupi od minimalno 10 osoba, molimo Vas da se direktno obratite Baranjskoj razvojnoj agenciji Grada Belog Manastira, putem e-maila: bara@beli-manastir.hr, ili putem telefona: 
+385 31 559 592 
+385 31 559 593 
+385 31 559 594

Za sve grupe manje od 10 osoba, možete se direktno obratiti jednom od proizvođača.