Kuća Baranjskog kulena

Proizvođači

U sklopu Kuće Baranjskog kulena djeluje 5 proizvođača.

Matijević delikatese d.o.o.

OPG ZUBER JOVICA